JUDr. Peter Kuzma – advokát

Peter je kvalifikovaným právnikom s viac ako 10 ročnou v advokácii, so skúsenosťami v rôznych odvetviach. Po ukončení štúdia na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach pracoval na Okresnom súde v Košiciach, kde sa venoval civilnej agende, následne ako právnik v mimovládnej organizácii. Od roku 2009 pôsobí v advokácii. Spočiatku ako advokátsky koncipient a po úspešnom absolvovaní advokátskych skúšok v roku 2013 sa stal advokátom. V oblasti práva sa venoval najmä cudzineckému právu a právu civilnému. V posledných dvoch rokoch sa intenzívnejšie venuje aj oblasti nehnuteľností. Rád rieši pestrú paletu problémov, nech sa to týka čohokoľvek, ide mu o to aby sme veci riešili efektívne a excelentne.