Advokátska kancelária      JUDr. Petra Kuzmu

Naše služby sú určené predovšetkým

  • cudzincom (občanov iného členského štátu EÚ/EHP, tretích krajín), 
  • zahraničným Slovákom,
  • Slovákom a Slovenkám, ktorí majú rodinných príslušníkov cudzincov,
  • zamestnávateľom zahraničných pracovníkov.

o nás

Služby Settle in Slovakia poskytuje advokátska kancelária JUDr. Petra Kuzmu a jeho advokátskej koncipientky, Barbory Meššovej. Na rozdiel od relokačných agentúr, ktoré pomáhajú cudzincom sa na Slovensku usadiť, ako licencovaná advokátska kancelária poskytujeme všetky potrebné právne služby.

Naše služby ponúkame ale predovšetkým cudzincom na Slovensku. Prevedieme vás cez všetky právne záležitosti na Slovensku poskytnutím spoľahlivých informácií a zastúpením vo veciach týkajúcich sa vášho pobytu, civilných, či obchodných záležitostí. Máme mnohoročné skúsenosti v migračnom práve a vyznáme sa v špecifických potrebách našich klientov zo zahraničia.

Pôsobíme najmä na východnom Slovensku, v regióne Košíc a Prešova.  

kontaktujte nás


Advokátska kancelária
JUDr. Peter Kuzma
Duklianska 642/8
089 01 Svidník

Kancelária a poštová adresa:

Letná 27, 040 01 Košice
Slovakia

o nás


JUDr. Peter Kuzma

advokát


Mgr. Barbora Meššová
advokátska koncipientka