SPRÁVNE PRÁVO

Zastúpime vás v rôznych administratívnych (správnych) konaniach, ktoré prebiehajú na úradoch v rámci Slovenskej republiky, či ide o podanie žiadosti, konanie o nej. Zastúpime vás v sporoch s týmito úradmi, ak nesúhlasíte so spôsobom ako bola vaša vec vybavená.

Ak je to žiaduce, podáme za vás žiadosť o sprístupnenie informácií, sťažnosť, podnet na prokuratúru alebo žalobu pre nečinnosť úradov. Máme množstvo skúseností s prieskumom zákonnosti rozhodovania úradov prostredníctvom správnych súdov.