TRESTNÉ PRÁVO

Ak ste sa stali na Slovensku obeťou trestného činu, môžeme vás zastúpiť ako poškodeného. Zastúpime vás, ak máte záujem na spravodlivom potrestaní páchateľa alebo chcete uplatniť aj náhradu škody, ktorá vám trestným činom vznikla.

Stať sa podozrivým, či obvineným zo spáchania trestného činu je tiež nepríjemné, obzvlášť ak sa vám tak stane v cudzine. Dobre rozumieme potrebám cudzincov v konaní, ktorému nerozumejú, nakoľko prebieha v slovenskom jazyku a vieme aj v tejto nepriaznivej situácii zastúpiť váš najlepší záujem.