ŠTÚDIUM

Štúdium v slovenskom jazyku je na Slovensku bezplatné, a absolventi stredných a vysokých škôl majú na Slovensku prístup k pracovnému trhu bez potreby získania pracovného povolenia. Popri štúdiu môžete čiastočne pracovať a podnikať. Po skončení štúdia máte 9 mesiacov na to, aby ste začali zarábať. Doba polovičného štúdia sa vám zarátava do obdobia 5 rokov, ktoré zákon vyžaduje pre trvalý pobyt.

Ak máte záujem o štúdium na strednej alebo vysokej škole na Slovensku, pomôžeme vám zorientovať sa v možnostiach na Slovensku, ako aj s vybavením potrebného povolenia na pobyt, zdravotného poistenia a zdravotnej starostlivosti, riešením bývania na Slovensku. Zorientujeme vás vo vašich možnostiach pracovať a podnikať na Slovensku počas štúdia na Slovensku i po jeho skončení. Ak chcete študovať v slovenčine, ale potrebujete si najprv zdokonaliť vaše jazykové schopnosti, poradíme ako na to.