POBYT / VÍZA / OBČIANSTVO

Podľa toho, či ste už na Slovensku alebo nás kontaktujete zo zahraničia, pomôžeme vám so splnením právnych podmienok vášho príchodu a usadenia sa na Slovensku. Pomôžeme vám so žiadosťou o víza, prechodný, či trvalý pobyt.

Čím skôr sa ozvete, tým lepšie. Relokáciu do inej krajiny je potrebné plánovať s dostatočným časovým predstihom, nakoľko slovenská právna úprava nie je otvorená neskoršej legalizácii vášho pobytu.

Ak sa zmenia podmienky vášho života na Slovensku, chcete zmeniť účel pobytu, alebo pôvodný účel vášho pobytu zanikol, napr. skončenie zamestnania, podnikania, štúdia, zánik manželstva, je potrebné konať urýchlene, aby sa stihli vykonať všetky potrebné právne kroky. Poradíme vám optimálne riešenie vašej situácie.

Ak na Slovensku žijete už dlhšie, poradíme vám aké podmienky je potrebné splniť pre podanie žiadosti o dlhodobý pobyt ako aj o slovenské štátne občianstvo. V týchto konaniach vás môžeme aj zastupovať.