PODNIKANIE

Ak si chcete preniesť svoje už existujúce podnikanie na Slovensko, alebo založiť na Slovensku nový podnik, vieme vám pomôcť s potrebnými právnymi krokmi, vrátane získania potrebného povolenia na pobyt.

Aj počas vášho pobytu na Slovensku z iných dôvodov (štúdium , zamestnanie, zlúčenie rodiny) sa môžete rozhodnúť podnikať. Poskytujeme právnu pomoc pri otvorení živnosti, či založení obchodnej spoločnosti. Poradíme vám ako začať na Slovensku vykonávať aj inú samostatne zárobkovú činnosť, či slobodné povolanie.

V závislosti od toho aký druh pobytu na Slovensku máte, môžete potrebovať zapísať váš podnik do obchodného registra. Tento proces vykonáme za vás a zorientujeme vás vo vašich základných účtovných, daňových a odvodových povinnostiach na Slovensku.