ADMINISTRATÍVNE VYHOSTENIE / ZAISTENIE

Sme tu pre vás aj v časoch nepohody, ak by ste sa dostali do situácie, v ktorej vám hrozí zrušenie pobytu a potrebujete nájsť nové riešenie pre váš pobyt. V imigračných veciach je dobré predvídať a konať skôr, než vám pobyt na Slovensku zanikne a čelíte administratívnemu vyhosteniu.

Vyznáme sa v právnych možnostiach, vrátane dobrovoľných návratov, alternatív k zaisteniu nahrádzajúcich zaistenie, ako aj v podmienkach pobytu cudzincov v útvaroch policajného zaistenia. Zastúpime vás vo všetkých potrebných konaniach na polícii, či pred súdom. Poradíme vám optimálne a realistické riešenia.