ZAHRANIČNÍ SLOVÁCI A SLOVENKY

Poskytujeme komplexné služby pre zahraničných Slovákov a Slovenky. Poskytujeme právne služby od procesu uznania ich postavenia ako zahraničného Slováka na Slovensku, cez vybavenie pobytu a sprostredkovanie prístupu k základným právam na vzdelanie, na prácu, až po zjednodušený prístup k štátnemu občianstvu. 

Pokiaľ viete preukázať slovenské korene, vaše postavenie ako Slováka žijúceho v zahraničí, a prechodný pobyt s tým spojený, môže byť pre vás podobne ako pre 11 tisíc cudzincov najmä z Ukrajiny a Srbska, najvýhodnejší nielen z hľadiska jeho získania, ale aj pre prístup k právam takmer na úrovni slovenských občanov.